Starejší Gabriel


Veselí ľudia = perfektná svadba .. Aj funkcii STAREJŠÍ prikladám veľký dôraz. Základom je dobrá nálada a stále úsmev na tvári. Boh nás naučil usmievať sa, aby bol svet krajší.


Či už pri odobierke alebo začepčení ( tam som trochu vážnejší ) treba poskytnúť svadobčanom kus tradície ale hlavne opornú ruku a veľa citov. Pretože láska bez citov nie je láska. Z mojej strany je to láska a zodpovednosť k môjmu poslaniu na svadbách a zo strany novomanželov je to láska jeden k druhému. Milá nevestička a ženích, vážená mamička a drahý otecko, ctení svadobčania - aj toto som ja.